بوش اکسل عقب (تخت)

بوشه هاوزن خلفی رئیسی206مسطح

جمیع منتجات کیهان الصناعیه مطابقه للمعاییر الدولیه مثل معیار السیارات الیابانیه ومعاییر شرکات الفرنسیه والصینیه

مناسب لسیارهپژو ۲۰۶
رقم المنتج۳۰۴۱
عدد الموجود فی الکارتون40عدد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید