محصولات ما

قطعات استاندارد خودرو

محصولات گروه صنعتی کیهان مطابق با استانداردهای روز جهان همچون استاندارد خودروسازی اروپا، استاندارد ملی ایران ISIRI و استانداردهای کارخانه هایی همچون Peugeot/Citroen فرانسه، ایران خودرو و سایپا ارائه می گردد.

پژو۴۰۵ - پارس - سمند
پراید
خودروهای چینیراناتیباپژو ۲۰۶
ال۹۰