خط مشی

خط مشی گروه صنعتی کیهان

گروه صنعتی کیهان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیبک وقطعات لاستیکی استاندارد خودرو در شرق کشور فعالیت خود را سال ۱۳۷۷ آغاز کرده است .

گروه صنعتی کیهان مصمم است با انجام موارد ذیل در راستای طراحی و تولید قطعات محوری خودرو به منظور ارتقا و بهبودکیفیت تولید ملی ,افزایش سهم بازار ،تامین الزامات و انتظارات مشتریان و همچنین بکارگیری مناسب نیروهای انسانی گام بردارد.
۱-ارتقا سطح رضایت مشتریان داخلی و خارجی از کیفیت محصولات 

۲-استخدام نیروهای متخصص ،مجرب و کارآمد
۳-ارتقا سطح دانش و مهارت کارکنان به منظور بهبود کیفیت محصولات ،افزایش بهره وری و نوع آوری در سازمان
۴-تولید محصولات بر اساس استانداردهای روز بین المللی
۵-استقرار سیستم جامع مدیریتی جهت کاهش خطاهای احتمالی 

چشم انداز

چشم انداز گروه صنعتی کیهان

ما در گروه صنعتی کیهان بر این باور هستیم که با استفاده از تکنولوژی روز دنیا میتوانیم در جهت تولید قطعات خودروهای روز دنیا در بازارهای رقابتی و صادرات آن گامهای موثری در شکوفایی اقتصاد ملی برداریم.

گروه صنعتی کیهان اهداف خود در راستای خط مشی سازمان در جهت افزایش رضایت مشتریان ،بکارگیری و تقویت نیروی متخصص و کارآمد به منظور ارتقا کیفیت محصولات و همچنین تامین دامنه وسیعی از نیازهای داخلی صنعت خودرو و تقویت صادرات محصولات سازمان تعیین می کند.