خط مشی

خط مشی گروه صنعتی کیهان

گروه صنعتی کیهان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیبک وقطعات
لاستیکی استاندارد خودرو در شرق کشورفعالیت خود را سال ۱۳۷۷ اغاز کرده است و گروه صنعتی کیهان مصمم است با انجام موارد ذیل در راستای طراحی و تولید قطعات محوری خودرو به منظور ارتقا و بهبودکیفیت تولید ملی در صنعت خودرو ,افزایش سهم بازار ،تامین الزامات و انتظاراتمشتریات و همچنین بکارگیری مناسب سرمایه های انسانی گام بردار ند
۱-ارتقا سطح رضایت مشتریان داخلی و خارجی از کیفیت محصولات ۲-استخدام نیروهای متخصص و کارامد
۳-ارتقا سطح دانش و مهارت کارکنان به منظور بهبود کیفیت محصولات ‘،افزایش بهره وری و نوع اوری در سازمان
۴-اتولید محصولات بر اساس استانداردهای روز بین المللی
۵-استقرار سیستم جامع مدیریتی جهت کاهش خطاهای احتمالی

چشم انداز

چشم انداز گروه صنعتی کیهان

ما در گروه صنعتی کیهان بر این باور هستیم که با استفاده از تکنولوژی روز دنیا میتوانیم در جهت تولید قطعات خودروهای روز دنیا در بازارهای رقابتی و صادرات ان گامهای موثری در شکوفایی اقتصاد ملی برداریم.

گروه صنعتی کیهان اهداف خود در راستای خطی مشی سازمان در جهت افزایش رضایت مشتریان ،بکارگیری و تقویت نیروی متخصص و کارامد به منظور ارتقا کیفیت محصولات و همچنین تامین دامنه وسیعی از نیازهای داخلی صنعت خودرو و تقویت صادرات محصولات سازمان تعیین می کند.

Price Based Country test mode enabled for testing آمریکا. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari